Методичні об'єднання

Методичне об'єднання класних керівників

У Кротошинському ліцеї відбулося чергове МОКК, на якому було підведено підсумки виховної роботи за I семестр 2022-2023н.р. Далі розглядались такі теми:
- громадянське виховання, формування національної свідомості підлітків, як соціально-педагогічна проблема;
- сучасний погляд на патріотичне виховання;
- співпраця КК та батьків у навчанні та вихованні ціннісно-орієнтованої особистості.
Головною рушійною силою інноваційної виховної діяльності КК - універсальна особистість.
Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор. Приємно було слухати виступ КК, які ділилися своїми успіхами та спільно вирішували шляхи подолання проблем.
Відчувалось, що нашим КК притаманні чудові якості: мудрість старшого товариша, доброта матері, строгість батька.
Заняття було корисним і пізнавальним, подарувало нам радість спілкування.

Засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників Кротошинського ліцею

Протокол № 1

Засідання шкільного методичного обєднання

 класних керівників Кротошинського ліцею

від 19.09.2023 р.

Присутні: класні керівники ліцею, керівник МО, педагог-організатор, заступник директора з виховної роботи.

Голова засідання: Конон Ю.Д,

Порядок денний

 1. Підсумок роботи ШМО класних керівників за 2022-2023 н.р.
 2. Розгляд та обговорення плану роботи методичного об’єднання на 2023- 2024 навчальний рік.
 3. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання.
 4. Ознайомлення з нормативно – правовими документами на 2023 - 2024 навчальний рік.
 5. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2023 - 2024 навчальному році;
 6. Проведення виховної роботи, застосування нетрадиційних форм.

 

Слухали:

   Заступника директора школи з виховної роботи Качмарек Н.І., яка розповіла про те, яким повинен бути класний керівник у сучасній школі. Класний керівник повинен цілеспрямовано здійснювати виховний вплив на учнів. Чим вища майстерність класного керівника, там результативнішим є процес виховання: менше конфліктів, більше роботи і взаєморозуміння між педагогом і його вихованцями.

   Качмарек Н.І. наголосила, що сучасний процес якісно змінюється. І тому, щоб виховати духовно зрілу особистість треба використовувати у виховному процесі інноваційний стиль діяльності.

   Було висунуто кандидатуру на голову МО КК Конон Ю.Д., класного керівника 5 класу.

 1. Заступник директора школи з виховної роботи Качмарек Н.І. також наголосила на змінах ведення документації, журналах, а сценарії заходів зберігати у відведених папках.
 2. Класний керівник 5 класу Конон Ю.Д. розповіла про роль батьків у житті кожної дитини. Мова йшла також про вплив батьків на формування особистості.

 

 

Ухвалили:

 • Проголосували за голову МО КК Конон Ю.Д.
 • 9 чол – «за»
 • 0 чол – «утримались»
 • Виховний процес здійснювати на основі народних традицій про культуру сім’ї.
 • Дотримуватись вказівок заступника щодо ведення документації.
 • Визнати роботу ШМО КК – задовільною.

 

 

Голова засідання:                          ___________   Конон Ю.Д.

 

Секретар:                                       ___________   Бахір М.І.

Засідання 1. Організація освітнього процесу в 2023-2024 н.р. в умовах воєнного стану (серпень)

1.Звіт про роботу МО вчителів початкових класів за 2022-2023 навчальний рік Доповідь
Голова м\о Сабат І.Б.
2.Особливості освітнього процесу у
початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів в умовах воєнного стану 2023 – 2024 н.р. Виступ Вч. 2 класу Гопко Л.Б.
3.Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти початкових класів загальної середньої освіти Актуальний інструктаж Вч. 4 класу Озимок С.Р.
4 Співпраця педагога з батьками учнів початкових класів Доповідь Вч. 3 класу
Бобенчик О.Р.
5.Обговорення і схвалення плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2023-2024 н.р. Дискусія Вч. 1-4 класів
6.Розподіл доручень між членами МО Круглий стіл
7.Розгляд і затвердження календарно-тематичного планування вчителів МО Круглий стіл Заст. директора

Протокол 2 засідання м/о 27.10.2023р.

Присутні: Сабат І.Б., Гопко Л.Б., Бобенчик О.Р., Озимок С.Р., Конон Ю.Д., Партика Л.І.
Порядок денний:
1.Про реалізацію основних положень Концепції національно-патріотичного
виховання здобувачів освіти
2. Від стресу до адаптації. Як віднайти ресурси.
3. Адаптація першокласників
4. Відвідування і обговорення уроку «Я досліджую світ» в 3 класі
5. Огляд новинок методичної літератури та освітніх інтернет- ресурсів.
6.Ігрова діяльність на уроках англійської мови.

20.12 Засідання атестаційної комісії №2

- розгляд документів, поданих до атестаційної комісії.
-складання і узгодження індивідуального графіка під-готовки і проходження атестації педагогічних пра- цівників
- про хід вивчення досвіду педагогів, що атестуються членами АК;
- розгляд рекомендацій щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Методоб'єднання вчителів початкових класів 29.12

Засідання 3. Формування предметних та ключових компетентностей
учнів початкових класів в умовах реформування освіти (грудень)
"Зробіть усе, що можете, застосувавши те, що знаєте, знаходячись там де ви є."
В. О. Сухомлинський
1. Чинники успішного формування предметних і ключових компетентностей молодших школярів. (доповідь). голова м\о, вч. 1 класу Сабат І.Б.
2. Формування успішної особистості засобами інноваційних технологій. (презентація
педагогічного досвіду). вч. 4 класу Озимок С.Р.
3. НУШ в дії. Більше, ніж гра: діяльнісний підхід для успішного навчання. Сторітелінг. (майстерка), вч. 3 класу Бобенчик О.Р.
4. Відвідування і обговорення уроку української мови в 2 класі (відкритий урок) вч. 2 класу Гопко Л.Б.
5. Стан виконання навчальних планів та програм за І семестр (повідомлення).
6. Стан підвищення фахової кваліфікації за періодвересень-грудень 2023 року (презентація)
7. Обговорення і узгодження календарних планів вчителів МО на ІІ семестр (круглий стіл)

Інклюзивна освіта в початковій школі: разом крок за кроком

4 засідання                                            29.03.2024р.
Присутні: Сабат І.Б., Гопко Л.Б., Бобенчик О.Р., Озимок С.Р., Партика Л.І.
Порядок денний:
1.Формувальне оцінювання як невід’ємний складник освітнього процесу.
2.Про вивчення календарно-тематичних планів вчителів початкової школи на ІІ семестр 2023-2024 навчального року на відповідність Державним стандартам загальної середньої освіти, освітній програмі закладу освіти, річному навчальному плану та предметним навчальним програмам.
3.Відвідування і обговорення уроку математики в 4 класі
4.Обговорення та схвалення завдань для діагностувальних робіт з математики і української мови у ІІ семестрі 2023-2024 н. р.
5.Розгляд та погодження плану проведення навчально-пізнавальної, дослідницько-пошукової практики.

Вітаємо вас на офіційному сайті ліцею с. Кротошин

off canvas menu